Aflæsning af Risk Mappet

Risk mappet i Wobas Analytics Dashboard er et effektivt værktøj til at få et komplet, farvekodet overblik over afdelingernes score i undersøgelsernes områder. Risk mappet hjælper dig til at udpege ”the hot spots” på tværs af afdeling og virksomhed – altså de røde fokusområder som udgør en risiko for stress, arbejdsskader eller sygefravær hos de ansatte. Desuden får du overblikket til at se jeres positive og negative “keydrivers”. Men Woba giver dig mere end et “overblik” – du får også konkrete forslag til at handle på de akutte problemer i real-time.

Du finder Risk mappet ved, at du i menuen til venstre i Analytics klikker på Risk map knappen.

Risk mappet

Her vil du se Risk mappet. Som standard er den seneste undersøgelse, Alle afdelinger og Al data valgt.

Tabellen tillader, at du filtrerer efter henholdsvis undersøgelse, afdeling og periode – se mere nedenfor.

På tabellens lodrette linje finder du de afdelinger, som I har valgt, at I gerne vil se resultater for, samt svarprocenten for de enkelte afdelinger i din virksomhed.

På tabellens øverste vandrette linje ses de overordnede emner for den pågældende undersøgelse, eksempelvis Fysisk Arbejdsmiljø, Psykisk Arbejdsmiljø og så fremdeles.

På linjen nedenunder ses de kategorier, som hører til emnerne, og derunder ses den samlede score for kategorierne.

Såfremt der står (-) i de valgte kategorierne for afdelinger, er der for få besvarelser til, at resultatet fra afdelingerne kan vises separat – se mere om dette længere nede i denne guide.

Filtrering af tabel visning

I drop-down menuen yderst til venstre over tabellen har du mulighed for at vælge, hvilke undersøgelser du gerne vil have udstillet et Risk map for.

I menuen i midten kan du vælge, hvilke afdelinger, du gerne vil se data for.

NB: Her vil dine Woba rettigheder afgøre, hvilke afdelingsdata du har adgang til.

Drop-down menuen yderst til højre definerer perioden. Her kan du fjerne fluebenet i Al data og selv definere den periode, du gerne vil have data udstillet for.

Husk at bekræfte dit valg på den grønne knap.

Dyk ned i Risk mappets data

Hver rubrik i Risk mappet er interaktiv, og du kan trykke på den, du ønsker, for at dykke dybere ned i dens data. Her vil du få udstillet Kategoriens indhold i form af Parametrene og Spørgsmålene der indgår i Kategorien. Du vil også kunne se den totale Score for kategorien, og Svarfordelingen.

I højre side af skærmen – parallelt med hver parametertitel – kan du se en ’Download anbefalet handlingstiltags-knap’. Denne funktion muliggør download af forskningsunderstøttede anbefalinger til, hvordan I imødekommer udfordringer relateret til det konkrete område i jeres afdeling.

Her et eksempel på et handlingstiltag åbnet fra Risk mappets kategori:

NB: Bemærk at der kan være flere handlingstiltag for hver kategori, hvorfor vi anbefaler, at I dykker ned i de enkelte tiltag relateret til de områder, undersøgelsen viser, fokus bør være rettet imod.

Kan jeg downloade Risk mappet?

Ja, det kan du. Hvis du ønsker at downloade Risk mappet, så gøres dette ved at tilgår Resultater -> Rapport og vælge de parametre, du ønsker, skal indgå i rapporten. Risk mappet er del af den genererede rapport, som kan downloades i enten PDF eller PPT.

Troubleshooting

Risk mappet viser ikke resultatet for den kategori, jeg gerne vil dykke ned i

Hvis der i Risk mappet fremgår en kategori med en vandret streg (–), så betyder det, at der er for få besvarelser i den konkrete kategori. Woba sætter brugernes anonymitet meget højt, hvorfor vi har en minimumsgrænse for, hvor mange besvarelser der skal til, før vi viser en gennemsnitlig score og svarfordeling for parametrene der indgår i en kategori.

NB: Hvis det er tidligt i en undersøgelsesperiode, kan der være flere områder i Risk mappet uden resultater. I takt med at flere brugere besvarer deres undersøgelser, vil Risk mappet vise mere og mere data, da det opdateres i realtid.

Tip: Hvis svarprocenten ikke er tilfredsstillende, kan påmindelsesfunktionen være et effektivt værktøj, til at minde de brugere der endnu ikke har svaret om at besvare undersøgelsen. Wobas anbefaling er, at der sættes påmindelser op allerede i starten af en undersøgelse, så I sikrer bedst muligt, at brugerne automatisk mindes om at besvare undersøgelsen. Der kan oprettes flere fremtidige påmindelser fra Invitationer modulet i Analytics Dashboardet.

Klik på videoen for at få en forklaring på Risk Mappet: