Opret Administratorer i Woba

I denne guide vil du se en step-by-step intro til, hvordan du styrer dine administratorers rettigheder i Woba Dashboard. Vær opmærksom på, at Administratormodulet i Woba i denne guide kan indeholde flere features, end de der er tilgængelige for jer i jeres virksomhed. Dette hænger sammen med, hvilket Woba produkt I har købt.

Overblik

Administratormodulet findes i Wobas Dashboard.

Du tilgår det ved først at pakke din virksomhed ud i menuen. Dette gør du ved at trykke på virksomheden i drop-down menuen i toppen.

Herefter vil du kunne se Administrator menuen highlightet her nedenfor.

Klik på menuen for at tilgå modulet.

Her vil du kunne se et overblik over de nuværende administratorer og deres rettigheder – indrammet i highlight i eksemplet.

Bemærk at i eksemplet, så ses det, at administratorerne er inddelt efter om de er Afdelingsadministratorer eller Virksomhedsadministratorer.

Afdelingsadministrator

Hvis en Administrator er oprettet som Afdelingsadministrator, så har denne kun rettigheder vedrørende den konkrete afdeling, som rettighederne er oprettet for. Ydermere ses det også i eksemplet ovenfor, at Administratoren ikke har rettigheder til eventuelle underafdelinger. Mere om disse nedenfor.

Virksomhedsadministrator

Anderledes gælder det for Virksomhedsadministratorerne, at de er oprettet på øverste plan og derfor har rettigheder til at se data på tværs af afdelinger og underafdelinger.

Bemærk at i eksemplet er eventuelle e-mails skjulte. I jeres virksomheds Woba vil e-mails være tydelige for alle administratorerne under deres Woba brugernavne.

Overblikket indeholder også en søgefunktion til at lede blandt eksisterende administratorer, samt en optælling over det totale antal administratorer for jeres virksomheds Woba.

Tilføjelse af nye administratorer i jeres Woba

Flowet nedenfor illustrerer, hvordan du som Administrator i Wobas Dashboard tilføjer nye administratorer på afdelings- eller virksomhedsniveau.

Afdelingsadministrator

Hvis du ønsker at tilføje en ny afdelingsadministrator for din virksomhed, så gøres dette ved, at du i toppen af Administratormodulet klikker på drop down menuen yderst til venstre, hvor der som standard står ”Hele virksomheden”.

Her vælges den afdeling i virksomheden, hvori Administratoren ønskes tilføjet ved at klikke på den. De highlightede afdelinger i menuen udgør afdelinger, der har underafdelinger. Eksempelvis ses det nedenfor, at ’Testafdelinger’ er en highlighted afdeling med en række underafdelinger i form af ’Afdeling med 800 medarbejdere’ og så fremdeles.

Når du har valgt den rette afdeling, klikkes der herefter på drop-down menuen i midten for at åbne menuen med medarbejdere. Her vælges den konkrete medarbejder, som skal tildeles Administratorrettigheder.

Tip: Drop-down menuens felt i toppen tillader, at du indtaster medarbejderens navn, hvis du vil hurtigsøge blandt medarbejderne i den afdeling, du valgte i det tidligere skridt. Hvis afdelingen er stor, kan dette være en nemmere måde hvorpå at finde den specifikke medarbejder, man ønsker at oprette som Administrator.

Når afdeling og medarbejder er valgt, så vælges de specifikke rettigheder, Administratoren skal have ved, at der klikkes i den højre drop-down menu. Rettighederne vælges ved at sætte flueben i kassen ud for teksten.

Til slut ses her et eksempel, hvor en afdeling, medarbejder og rettigheder er valgt.

Administratoren tilføjes til slut ved, at der klikkes på det grønne plus yderst til højre og så er administratoren tilføjet:

Herefter vil den nye Afdelingsadministrator fremgå i overbliksbilledet:

Bemærk her, at den nye Administrator fremgår allokeret til ’AFDELINGSADMINISTRATORER’ gruppen med de rettigheder, der blev valgt forud for tryk på ’Tilføj administrator’.

Virksomhedsadministrator

Hvis du ønsker at tilføje en ny Virksomhedsadministrator med adgange på tværs af alle afdelinger, så gøres dette ligeledes fra Administratormodulet i Wobas Dashboard.

Til forskel for en afdelingsadministrator, så efterlades den første drop-down menu med standardindstillingen ’Hele virksomheden’.

Herefter vælges den medarbejder, der skal tildeles administratorrettigheder fra den midterste drop-down menu ’Tilføj ny administrator’

Husk du kan søge blandt medarbejdere i feltet

Bemærk her, at den sidste drop-down menu yderst til højre er låst til ”Rettigheder til hele virksomheden”. Dette hænger sammen med, at Hele virksomheden er valgt i den først drop-down menu.

Administratoren tilføjes nu ved at trykke på det grønne plus yderst til højre.

Herefter vil den nyligt oprettede Virksomhedsadministrator fremgå i Administratormodulet.

Bemærk her, at administratoren vil fremgå under VIRKSOMHEDSADMINISTRATORER gruppen og har alle rettigheder til Hele virksomheden.

Redigering af administratorrettigheder

Hvis du ønsker at redigere i administratorrettighederne for en eksisterende administrator, gøres dette fra Administratormodulet i Woba Dashboard.

I overblikket over administratorer for din virksomhed – fordelt på afdelings- og virksomhedsadministratorer – vil du se to knapper yderst til højre for Afdelingsadministratorer.

Tryk på Blyanten for at redigere i rettighederne for Afdelingsadministratoren.

Herefter vil du kunne se den eksisterende rettighed, samt mulighed for at sætte yderligere flueben i kasserne. Sæt de flueben, der afspejler de rettigheder, du ønsker, administratoren skal have.

Bemærk at rettighedsindstillingerne kan divergere alt efter jeres specifikke opsætning og Woba produkt.

Tryk derefter på den grønne Gem knap yderst til højre.

Her et eksempel, hvor det ses, at Afdelingsadministratoren har fået en yderligere rettighed efter redigering:

For Virksomhedsadministratorer gælder det, at de skal slettes helt, hvis de skal overgå fra at være Virksomhedsadministrator til Afdelingsspecifik administrator med færre rettigheder. Dette gøres ved at trykke på Slet knappen yderst til højre (Skraldespanden).

Efter sletningen oprettes Administratoren som afdelingsadministrator i stedet. Her følger flowet de ovenstående trin for oprettelse af Afdelingsadministratorer.