Opret afdelinger i Woba

Overblik

Når du er logget ind på Woba Analytics for første gang og gået i gang med oprettelsen af virksomheden, skal der som led i onboarding flowet tilføjes afdelinger i Woba, der afspejler din virksomheds egentlige afdelinger.

Denne guide vil vise dig, hvordan du gør dette under onboarding flowet. Hvis I allerede er i gang med Woba undersøgelser i din virksomhed, og du i stedet skal tilføje nye afdelinger eller redigere i eksisterende afdelinger, kan denne guide også være behjælpelig med dette, da flowet stort set er identisk.

Tilføj din første afdeling i Woba

Ved trin to i tidslinjen under onboarding flowet – Tilføj afdelinger – vil du se en pop-up med forklaring og en grøn Tilføj knap. Tryk på denne knap for at påbegynde tilføjelsen af din første afdeling.

I toppen af Afdelinger menuens brugergrænseflade vil du kunne se et felt og en knap. I feltet indskriver du afdelingens navn, så den svarer til den reelle afdeling i jeres virksomhed og trykker derefter på det grønne plus.

Denne funktionalitet er den samme selvom du tilføjer en afdeling under onboarding flowet eller generelt skal tilføje en afdeling til en eksisterende organisation.

Herefter vil du kunne se den nyligt oprettede afdeling i afdelingsoverblikket

Hvis du ønsker at oprette en underafdeling til denne, trykker du blot på Tilføj Ny Underafdeling plusset i højre side af afdelingsbaren i brugergrænsefladen.

Her vil du se et tekstfelt vise sig, hvor navnet på underafdelingen kan indskrives og du derefter kan trykke på den grønne Opret knap.

Herefter vil den nyligt oprettede underafdeling vise sig under overafdelingen. Bemærk her, at Test nu fremgår med fed skrift fort at indikere, at det er en overafdeling med underafdelinger under sig.

Her ses et eksempel på, hvordan en lille organisation kan se ud, når flere afdelinger er oprettet.

Redigering af afdelinger

Hvis du ønsker at redigere i oplysninger for en afdeling, kan dette nemt lade sig gøre. I højre side af brugergrænsefladen for menuen Afdelinger, vil du kunne se en blyant knap ud for hver afdeling.

Tryk på denne knap for at åbne Redigér afdeling funktionen.

Her vil du se et kort for afdelingen, hvor dens Navn, Leder, medarbejdere og så fremdeles fremgår. Det er også her, du vil finde Slet funktionen, hvis afdelingen skal slettes. Det kan gøres på skraldespanden i nederste venstre hjørne

Bemærk at afdelinger i udgangspunkt ikke har en tildelt Leder og at denne skal angives, hvis det ønskes.

For at angive en leder for afdeling trykker du blot i drop-down menuen ud fra Leder. Her vil du få vist en liste af medarbejdere, du kan vælge imellem.

Tip: Hvis listen af medarbejdere er lang, kan du søge efter personens navn ved blot at skrive det i drop-down menu feltet. Søgningen filtrerer undervejs iblandt alle resultater, så du nemt og hurtigt kan finde den Leder, du søger efter.

Tryk på Lederen i listen, og tryk bagefter på den grønne Gem knap, for at gemme valget og andre eventuelle ændringer, du har foretaget.

Hurtig flyt af eksisterende medarbejdere

I Redigér afdeling funktionen har du også mulighed for at flytte medarbejde til den afdeling, du redigerer.

Det er en nem og hurtig måde at rykke medarbejdere, hvis et nyt team eksempelvis er oprettet og en gruppe af medarbejdere skal rykkes fra en anden eksisterende afdeling over til dette nye team med sin egen dedikerede afdeling i Woba.

Ved at benytte drop-down menuen under ”Flyt eksisterende medarbejder til denne afdeling” kan du vælge medarbejdere ud fra listen – ligesom ved angivelse af Leder for afdeling – og benytte plus knappen til højre for drop-down menuen for at tilføje dem til den afdeling, du har åbnet redigering for. Denne drop-down menu tillader også hurtigsøgning, så du kan blot søge efter medarbejderens navn her.

Når medarbejderen er fundet på listen og tilføjet på plusset, tryk da på Gem knappen og medarbejderen vil være rykket til afdeling. Husk at du kan tilføje alle medarbejdere til denne afdeling, før du trykker på Gem og gemmer alle flytningerne samtidigt.

Hurtigopret af nye medarbejdere

Redigér afdelingskortet tillader også, at du opretter nye medarbejdere direkte i afdelingen, frem for at tilføje dem fra Medarbejder menuen.

Hvis du vil tilføje en Ny Medarbejder fra dette kort, kan dette gøres ved, at du trykker på fanen Ny Medarbejder.

Her vil du kunne se et felt til Navn og ét til E-mail.

Udfyld medarbejderens navn og arbejds-e-mail og tryk derefter på det grønne plus, ligesom ved flytning af medarbejdere til afdelingen.

Gem de nyligt oprettede medarbejdere i afdelingen ved at trykke på den grønne Gem knap nederst til højre.

Vi anbefaler at benytte den dedikerede Medarbejdere menu, hvis du skal tilføje mange medarbejdere.

Hvis du vil læse mere om, hvordan du opretter medarbejdere – både som del af onboarding flowet, men også generelt – se da vores guide her.