Opret en undersøgelse i Woba

Overblik

Kernen i Woba er undersøgelserne og i denne guide vil du få en introduktion til, hvordan du opretter din første undersøgelse i Woba. Guiden vil vise oprettelsen som del af onboarding flowet, men skridtene undervejs er stort set identiske med oprettelse af undersøgelser efter endt onboarding, hvorfor denne guide også kan hjælpe dem, der allerede er i gang med Woba, men har brug for en opfrisker.

Opret undersøgelsen

Som del af onboarding flowet er oprettelsen af den første undersøgelse et punkt på tidslinjen.

I dette punkt vil du se en pop-up med en forklaringstekst og en knap.

Tryk på den grønne Opret knap for at påbegynde oprettelsen af den første undersøgelse.

Herefter vil du blive taget til Undersøgelser menuen. Denne menu kan også tilgås normalt ved, at man trykker på Undersøgelser menuen i venstre side af Wobas brugergrænseflade.

I Undersøgelser brugergrænsefladen vil du se, at de er inddelt efter kategorierne Kladder, Kommende, Igangværende, og Afsluttede. Da du endnu ikke har oprettet din første undersøgelse, vil denne side være tom.

For at oprette en ny undersøgelse skal du klikke på det grønne Plus – Opret ny undersøgelse. Herefter er skridtene de samme på tværs af onboarding flow og normal oprettelse af undersøgelser.

Herefter vil du se, at en ny undersøgelseskladde dannes.

Kladden skal udfyldes med oplysninger, før den kan aktiveres.

  • Navn
  • Spørgeramme
  • Modtagere
  • Aktiv periode

Start med at navngive undersøgelsen. Det er det navn, jeres medarbejdere – altså Woba brugerne – vil se, når de inviteres til at deltage i undersøgelsen.

I Spørgeramme drop-down menuen vælges en spørgeramme fra listen. Spørgerammen afgør de spørgsmål, undersøgelsen vil indeholde.

Alt efter hvilke(t) Woba produkt, I har tilkøbt, vil denne menu indeholde forskellige elementer, I kan vælge imellem.

Hvis du ønsker at se, hvilke spørgsmål der indgår i spørgerammen, kan du gøre dette ved at klikke på Vis spørgsmål knappen i højre side af menuen.

Spørgsmålene vil herefter blive vist i et overlay, hvor du har mulighed for at gennemse dem og vurdere, om det er den rette spørgeramme.

Luk overlayet på krydset i øverste højre hjørne, når du er færdig.

I menuen under spørgerammen finder du modtagerkredsen for undersøgelsen. Det er her, du afgør, hvem der har mulighed for at besvare undersøgelsen.

Sæt flueben i de afdelinger, der skal have adgang til undersøgelsen. Alle aktive brugere i de valgte afdelinger vil kunne besvare undersøgelsen i dens aktive periode.

Bemærk her, at drop-down menuen nu angiver, hvor mange afdelinger der er valgt. I dette tilfælde er en overafdeling og en underafdeling valgt.

Til sidst vælges perioden i hvilken undersøgelsen er aktiv.

Perioden afgør den tidligst mulige dato for besvarelse af undersøgelsen og den sidst mulige dato for besvarelse.

Tip: Husk at hvis I ønsker, at en undersøgelse skal besvares flere gange, så skal perioden også tillade dette.

Her ses et eksempel på en udfyldt undersøgelse, der stadig har kladdestatus.

Hvis du endnu ikke er klar til at aktivere undersøgelsen, kan den gemmes som kladde, indtil du er klar.

Tryk på ’Gem kladde’ knappen, for at gemme og lukke redigering af undersøgelsens indhold.

Herefter vil den fremgå som en gemt kladde under kategorien kladder. Du kan åbne den og redigere i den ved at trykke på drop down pilen i højre side.

Aktivering af undersøgelse

Hvis du er klar til at aktivere undersøgelsen, tryk da på den grønne Aktivér undersøgelse knap i nederste højre hjørne.

Når en undersøgelse aktiveres, advares du om implikationerne af dette. Tryk på OK, hvis du er enig og forstår, at dine brugere kan se undersøgelsen, hvis startdatoen er dags dato, samt at brugerne kan se undersøgelsen som en ubesvaret undersøgelse i deres personlige Woba.

Her er et eksempel på, hvordan Undersøgelser siden vil se ud for en virksomhed, der har undersøgelser i flere forskellige kategorier.

Over tid vil jeres overblik over Undersøgelser gradvist blive fyldt ud med de undersøgelser, I har i gang, planlagt og afsluttet.

Når en undersøgelse aktiveres, modtager I en besked i brugergrænsefladen.

Vi anbefaler altid, at der planlægges Invitationer som del af samme flow, således at jeres respondenter orienteres om, at der er undersøgelser, der skal besvares.

Tryk på Planlæg Invitationer knappen i bunden for at blive ført til Invitationer-modulet.

Vi har her en guide til, hvordan I Inviterer til Undersøgelser og hvordan Påmindelserne benyttes.