Opret invitationer til Woba undersøgelser

Når en undersøgelse er klar og aktiveres, skal du have sat invitationer og påmindelser op, så dine respondenter kan besvare den.

Oprettelse af en invitation

Du finder Invitationsmodulet i drop-down menuen i venstre side under undersøgelser.

Bemærk her, at siden har mange funktioner og informationer.

I toppen kan du se tre faner, der afgør, hvilken underside du befinder dig på: Invitationer, Påmindelser eller Oversigt. Hver fane vil også indeholde en beskrivelse af, hvilken funktion fanen har.

Nedenfor kan du se en forhåndsvisning af, hvordan Invitationen vil se ud, når den afsendes. Forhåndsvisningen findes i højre side af brugergrænsefladen.

Længere nede i brugergrænsefladen findes Besked rubrikken, hvor du har mulighed for at ændre i den tekst, der sendes ud til respondenterne. Som standard udsendes Wobas standardtekst for Invitationer og Påmindelser. Denne tekst indeholder en del flettefelter, hvor data fra din virksomheds navn, den valgte undersøgelse og perioden i hvilken undersøgelsen er aktiv, og modtagerens navn automatisk udfyldes i beskeden.

Udfyld invitationen

I den første drop-down menu, Undersøgelse, skal du vælge, hvilken undersøgelse, du vil invitere til. Det er her du finder den aktiverede undersøgelse, du har oprettet i Undersøgelser modulet på trinnet før.

I Afsendernavn-feltet definerer du, hvem der fremgår som afsender af invitationen til undersøgelsen. Som standard udfyldes feltet med dit Woba brugernavn, men du kan ændre det til eksempelvis et afdelingsnavn eller på vegne af en Team Leder.

Emnefeltet udfyldes automatisk med en invitationstekst, hvor navnet på undersøgelsen flettes ind fra Undersøgelsens navn. Under Emnefeltet vil du se to drop-down menuer ud fra titlen Sendes. Her kan du afgøre, hvornår invitationen sendes. Dato og Tidspunkt skal udfyldes i de to respektive drop-down menuer. Du har også mulighed for at klikke i Send nu og i stedet afsendes invitationen med det samme, når du trykker på Gem i bunden. Bemærk at dato og tidspunkt auto-udfyldes, når Send nu er slået til.

Vi anbefaler, at Invitationen udsendes samme dag som undersøgelsen starter. Når du sender nu, så viser Woba også efter afsendelsen, hvor mange der er sendt Invitation til.

Når du har udfyldt alle elementer med de fornødne informationer, er du klar til at trykke på Gem i bunden af brugergrænsefladen.

Hvis du har valgt dato og tidspunkt for afsendelse, vil Woba automatisk sende invitationen ud til alle dem, der er omfattet af den undersøgelse, du har valgt på det tidspunkt, du har valgt.

Hvis du har valgt Send nu, sendes den ud øjeblikkeligt, når der trykkes på Gem.

Herefter vil Woba prompte dig om at tage stilling til, om du også nu vil planlægge Påmindelser til brugere. Vi anbefaler altid, at der planlægges en påmindelse til undervejs i undersøgelsesperioden. Påmindelser sendes udelukkende ud til de respondenter, der endnu ikke har besvaret undersøgelsen.

Klik på videoen for at se hvordan du sætter invitationer op: