Dashboardet

Når du logger ind på Woba Analytics, kommer du automatisk ind på Dashboardet.

Her får ud et hurtigt overblik over den undersøgelse der enten er i gang med at køre eller data fra tidligere kørte undersøgelser.

I Dashboardet kan du filtrere mellem spørgeramme, afdelinger og om det skal være al data eller et udsnit af en periode.

Du kan her se det samlede resultat for den valgte spørgeramme og afdelinger, samt hvor mange der har besvaret og udviklingen over tid.

Her kan du se et udsnit af de kommentarer der er kommet i undersøgelsen, samt de tre største styrker og tre vigtigste svagheder, som der skal tages hånd om.

Derudover kan du se en oversigt over hvordan de forskellige parametre rangerer, og farverne her indikere, hvordan det står til inden for de forskellige områder.

Klik her for at få en forklaring på hvordan du bruger rapporten med resultater: