Tilføj kommentarer til din besvarelse

Du har mulighed for knytte kommentarer til dine besvarelser undervejs i undersøgelsen. Kommentarer er et enormt vigtigt redskab, da det sætter konkrete ord og oplevelser på den score, du afgiver. Både score og kommentar er naturligvis 100% anonyme. Du kan derfor trygt give din mening til kende i undersøgelsen, hvis ikke andet er oplyst.

Du knytter en kommentar til din besvarelse ved at trykke på kommentarknappen under smileyen. Skriv din kommentar i tekstfeltet der kommer til syne, når du trykker på +Kommentar i den grønne boks.

Husk at gemme din kommentar på den grønne Gem knap under boksen.

Efter undersøgelsen vil du kunne se de spørgsmål, hvor du har valgt at af afgive en kommentar i bunden af Resultatsiden.

Klik på videoen for at se hvordan du tilføjer kommentarer til din besvarelse: